it’s worth a try

it's worth a try

28x42 cm
öl/acryl auf holz